البحث

عبارات مقترحة:

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

الطيب

كلمة الطيب في اللغة صيغة مبالغة من الطيب الذي هو عكس الخبث، واسم...

Hišam b. Hakim b. Hizam, radijallahu anhuma, prenosi da je jednom prilikom u Šamu prošao pored grupe stranih zemljoradnika koji su ostavljeni da stoje na suncu, a bili su poliveni uljem, pa je upitao: "Šta je ovo?" Rekoše mu: "Kažnjavaju se zato što nisu dali porez na zemlju." A u drugoj predaji stoji: "Zadržani su tako zato što nisu platili glavarninu." Tada je Hišam rekao: "Svjedočim da sam čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Zaista će Allah Uzvišeni mučiti one koji su mučili ljude na dunjaluku', pa je otišao kod namjesnika i prenio mu taj hadis, te je naredio da se oni oslobode.

شرح الحديث :

Hišam b. Hakim b. Hizam, radijallahu anhuma, jednom je prilikom u Šamu prošao pored grupe stranih zemljoradnika koji su bili natjerani da stoje na sunčevoj žegi, a usto su bili poliveni uljem, kako bi se što više mučili. Upitao je zbog čega ih se kažnjava te je dobio odgovor da nisu dali porez na zemlju, odnosno, prema drugoj verziji, nisu dali glavarinu. Taj je prizor na njega ostavio nepovoljan dojam, pa je rekao da svjedočim da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao kako će Allah Uzvišeni na Sudnjem danu mučiti one koji su bespravno mučili ljude na dunjaluku, i to će im biti kazna i odmazda. Zatim je, nakon što je izgovorio ove riječi, otišao kod namjesnika i obavijestio ga o onome šta je čuo od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da namjesnik nije imao drugog izbora nego da ih oslobodi. Pa ipak, to ne znači da nije dozvoljeno kazniti onog ko pogriješi i nanijeti mu bol kako bi se zaustavilo njegovo zlo, već je zabranjeno kažnjavati ljude više nego što je potrebno i više nego što oni mogu podnijeti.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية