البحث

عبارات مقترحة:

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Kada neko od vas jede neka spomene Allahovo ime, a ako zaboravi da spomene Allahovo ime na početku, neka kaže: 'U ime Allaha na početku i na kraju.'" Od Umejjea b. Mahšija, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je sjedio a jedan čovjek je jeo, i nije spomenuo Allahovo ime sve dok mu nije ostao još jedan zalogaj od hrane, pa kada je prinio posljedni zalogaj ustima rekao je: 'U ime Allaha na početku i na kraju.' Na to se Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nasmijao a zatim rekao: 'Šejtan je cijelo vrijeme jeo sa njim, pa kada je spomenuo Allahovo ime, šejtan je povratio sve iz svoje utrobe.'"

شرح الحديث :

Hadis Aiše, radijallahu anha, ukazuje na to je čovjeku obaveza da prije nego počne sa jelom spomene Allahovo ime tako što će reći: Bismillah - U ime Allaha. Bismila na početku jela je vadžib i ako je čovjek ostavi ima grijeh, i šejtan sa njim jede. Niko ne voli da njegov neprijatelj jede zajedno sa njim, stoga niko ne voli da šejtan jede zajedno sa njim. Ukoliko čovjek zaboravi bismilu na početku jela, šejtan jede sa njim, a ukoliko se u toku jela sjeti da je zaboravio bismillu treba da kaže: "Bismillahi evvelehu ve ahirehu - U ime Allaha na početku i na kraju.", kao što je to pojasnio Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Mudrost propisa bismile prije jela jeste da ukoliko čovjek zaboravi bismilu uklanja se bereket njegove hrane, jer tada šejtan jede sa njim, pa mu hrana za koju misli da će mu biti dovoljna, ne bude dovoljna, jer u njoj nema bereketa. Ono što je došlo sažeto od Poslanikove upute, u drugom hadisu o čovjeku koji je zaboravio bismilu na početku pa se sjetio u toku jela, to je Allahova, subhanehu ve teala, blagodat, da je šejtanu zabranjeno jesti hranu ukoliko smo proučili bismilu prije jela. Također, ukoliko u toku jela kažemo: "Bismillahi evelehu ve ahirehu - U ime Allaha na početku i na kraju.", šejtan povrati ono što je pojeo i biva mu zabranjeno. Prvi hadis je vjerodostojan i on je dovoljan u dokazivanju propisa.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية