البحث

عبارات مقترحة:

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

Ali -radıyallahu anh-'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- namazda, teşehhüd ile selâm arasında yaptığı duayı şöyle diyerek bitirirdi: ''Allâhümmağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü, vemâ esrartü vemâ a‘lentü, vemâ esraftü, vemâ ente a‘lemü bihî minnî, ente’l-mukaddimü ve ente’l-muahhir, lâ ilâhe illâ ente: ''Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.''

شرح الحديث :

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- namaz kılmak için kalktığında teşehhüd ile selâm arasında yaptığı duayı şöyle diyerek bitirirdi.''Allahım! Şimdiye kadar yaptığım.'' kötülüklerden,''Bundan sonra yapacağım'' ameldenyani: Bütün yapamadıklarım,''Gizlediğim.'' gizli olarak yaptığım.''Açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim''Sınırı aştığım,günah çeşitlerini sayarak aşırı derecede mağfiret dilemek istiyor.''Benden daha iyi bildiğin günahlarım'' Yani sayı ve hüküm olarak bilmesiğim günahlerım.''Öne geçiren de sensin'' Yani bazı kullarını itaatte muvaffak kılarak öne geçirirsin.''Geride bırakan da sensin.'' Bazı kullarını da yardım etmeden rüsvay edersin.Yahutta dilediğini kemal makamlarında öne geçirirsin.Dilediğini de yüce ve değerli işlerden geri bırekıp yerine düşük işlere iletirsin.''Senden başka hak ilâh yoktur.'' Senden başka ibadet edilecek hak mabud yoktur.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية