مريم

تفسير سورة مريم

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم

Tagalog

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كهيعص﴾

Kāf, Hā, Yā, `Ayn, Ṣād. Naunang napag-usapan ang mga katapat ng mga ito sa simula ng Kabanata Al-Baqarah.

﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾

Ito ay ang pagbanggit ng awa ng Panginoon mo sa lingkod Niyang si Zacarias - sumakanya ang pangangalaga. Magsasalaysay Kami nito sa iyo para sa pagsasaalang-alang dito.

﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾

nang manalangin sa Panginoon niya - kaluwalhatian sa Kanya - ng isang pagtawag na kubli upang maging higit na malapit sa pagtugon.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾

Nagsabi siya: "O Panginoon ko, tunay na humina ang mga buto ko, dumami ang uban ng ulo ko, at hindi ako nawalan ng-pag-asa sa pagdalangin ko sa Iyo, bagkus sa tuwing dumadalangin ako sa Iyo ay tumutugon Ka sa akin.

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾

Tunay na ako ay nangamba sa mga kamag-anak ko na hindi sila magsagawa matapos ng kamatayan ko ng karapatan ng relihiyon dahil sa pagkaka-abala nila sa kamunduhan. Ang maybahay ko naman ay baog, hindi nanganganak. Kaya magbigay ka sa akin mula sa ganang Iyo ng isang anak na tutulong,

﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾

na magmamana ng pagkapropeta buhat sa akin at magmamana nito mula sa angkan ni Jacob - sumakanya ang pangangalaga. Gawin Mo siya, O Panginoon ko, na maging isang kinalulugdan sa relihiyon niya, kaasalan niya, at kaalaman niya."

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾

Kaya tumugon si Allāh sa panalangin niya at nanawagan sa kanya: "O Zacarias, tunay na Kami ay nagpapabatid sa iyo ng nakatutuwa sa iyo sapagkat tumugon Kami sa panalangin mo at nagbigay Kami sa iyo ng isang batang lalaking ang pangalan niya ay Juan. Hindi Kami nagtalaga para sa iba pa sa kanya noong wala pa siya ng pangalang ito."

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾

Nagsabi si Zacarias habang nagtataka sa kakayahan ni Allāh: "Papaanong ipanganganak para sa akin ang isang anak samantalang ang maybahay ko ay baog na hindi nanganganak at tumuntong na ako sa wakas ng edad dahil sa katandaan at kahinaan ng mga buto?"

﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾

Nagsabi ang anghel: "Ang mangyayari ay gaya ng sinabi mong ang maybahay mo ay hindi nanganganak at ikaw ay tumuntong na sa wakas ng edad dahil sa katandaan at kahinaan ng mga buto, subalit ang Panginoon mo ay nagsabing :ang paglikha ng Panginoon mo kay Juan mula sa isang inang baog at isang amang tumuntong sa wakas ng edad iyon sa Akin ay magaan, sapagkat lumikha Siya sa iyo, O Zacarias, noong bago pa niyon gayong hindi nangyaring ikaw ay anumang nababanggit dahil ikaw noon ay wala pa."

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾

Nagsabi si Zacarias - sumakanya ang pangangalaga: "O Panginoon ko, gumawa ka para sa akin ng isang palatandaang mapapanatag ako sa pamamagitan nito, na magpapatunay sa pagkaganap ng ibinalita sa akin ng mga anghel." Nagsabi siya: "Ang palatandaan mo sa pagkaganap ng ibinalita sa iyo ay na hindi mo makakayang magsalita sa mga tao nang tatlong gabi, nang walang karamdaman bagkus ikaw ay malusog na walang-sakit."

﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

Kaya lumabas si Zacarias sa mga kababayan niya mula sa pinagdarasalan at sumenyas sa kanila nang walang pagsasalita: na magluwalhati sila kay Allāh - kaluwalhatian sa Kanya - sa unang bahagi ng maghapon at sa huling bahagi nito.

﴿يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾

Ipinanganak sa kanya si Juan. Noong tumuntong siya sa gulang na makakausap siya ay nagsabi Kami sa kanya: "O Juan, kunin mo ang Torah nang may kasugiran at pagsisikap." Nagbigay Kami sa kanya ng pag-intindi, kasugiran, at pagtitika habang siya ay nasa gulang ng pagkapaslit.

﴿وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا﴾

Naawa Kami sa kanya sa isang pagkaawang mula sa ganang Amin. Nagdalisay Kami sa kanya mula sa mga pagkakasala. Siya noon ay mapangilag sa pagkakasala, na nagpapautos sa mga ipinag-uutos ni Allāh at umiiwas sa mga sinasaway Niya.

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾

Siya noon ay nagpapakabuti sa mga magulang niya, mabait sa kanilang dalawa, tagapagmagandang-loob sa kanila, at hindi naging mapagmalaki laban sa pagtalima sa Panginoon niya ni sa pagtalima sa mga magulang niya ni sumusuway sa Panginoon niya o sa mga magulang niya.

﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾

Kapayapaan ay sumakanya mula kay Allāh at katiwasayan ay ukol sa kanya mula kay Allāh sa araw na ipinanganak siya, sa araw ng namatay siya at lumabas sa buhay na ito, at sa araw na ibabangon siya bilang buhay sa Araw ng Pagbangon. Ang tatlong yugtong ito ay ang pinakamapanglaw na pinagdadaanan ng tao kaya kapag natiwasay siya sa mga ito ay walang pangamba sa kanya sa anumang iba pa sa mga ito.

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾

Bumanggit ka, O Sugo, sa Qur'ān na ibinaba sa iyo ng ulat kay Maria - sumakanya ang pangangalaga - noong nagpakalayu-layo siya buhat sa mag-anak niya at bumukod siya sa isang pook sa dakong silangan mula sa kanila.

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾

Gumawa siya para sa sarili niya, sa pagbukod sa kanila, ng isang panakip na tatakip sa kanya upang hindi sila makakita sa kanya sa sandali ng pagsamba niya sa Panginoon niya. Nagpadala Kami sa kanya kay Anghel Gabriel - sumakanya ang pangangalaga. Nag-anyo ito sa kanya sa larawan ng isang taong lubos ang pagkalikha kaya nangamba siya na magnais ito sa kanya ng isang kasagwaan.

﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾

Kaya noong nakita niya ito sa larawan ng isang taong lubos ang pagkalikha habang dumadako sa kanya ay nagsabi siya: "Tunay na ako ay nagpapakalinga sa Napakamaawain laban sa iyo na sumapit sa akin mula sa iyo ang isang kasagwaan, O sino ka man, kung ikaw ay isang mapangilag sa pagkakasala."

﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾

Nagsabi si Anghel Gabriel: "Ako ay hindi isang tao. Ako ay sugo lamang mula sa Panginoon mo, na nagsugo sa akin sa iyo upang maghandog ako sa iyo ng isang kaaya-ayang lalaking anak na dalisay."

﴿قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾

Nagsabi si Maria habang nagtataka: "Papaanong magkakaroon ako ng isang anak na lalaki samantalang hindi ako nalapitan ng isang asawa at iba pa sa kanya at hindi naman ako isang nangangalunya upang magkaroon ako ng isang anak?"

﴿قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾

Nagsabi sa kanya si Anghel Gabriel: "Ang nangyari ay gaya ng binanggit mo na ikaw ay hindi nasaling ng isang asawa ni ng iba pa at hindi nangyaring ikaw ay nangangalunya, subalit ang Panginoon mo ay nagsabi: Ang paglikha ng anak nang walang ama ay magaan sa Akin, at upang ang anak na ipagkakaloob sa iyo ay maging isang palatandaan para sa mga tao sa kakayahan ni Allāh at isang awa mula sa Kanya para sa iyo at para sa sinumang sumampalataya sa Kanya. Ang paglikha sa anak mong ito ay isang pagtatadhana mula kay Allāh na naitakda, na nakasulat sa Tablerong Pinag-iingatan."

﴿۞ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾

Kaya ipinagbuntis niya ito matapos ng pag-ihip ng anghel at nagpakalayo siya kasama nito patungo sa isang pook na malayo sa mga tao.

﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا﴾

Nasaktan ng sakit ng panganganak at pinapunta nito tungo sa katawan ng punong datiles, nagsabi si Maria - sumakanya ang pangangalaga: "O sana ako ay namatay bago ng araw na ito at naging isang bagay na hindi naaalaala upang hindi magpalagay sa akin ng kasagwaan."

﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾

Kaya nanawagan sa kanya si Hesus mula sa ilalim niya: "Huwag kang malungkot; naglagay nga ang Panginoon mo sa ilalim mo ng isang sapa ng tubig na makaiinom ka mula rito.

﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾

Humawak ka sa katawan ng punong datiles at yugyugin mo ito, may maglalaglagan sa iyo na mga sariwang datiles na nahinog sa oras ng mga ito.

﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

Kaya kumain ka mula sa mga sariwang datiles, uminom ka mula sa tubig, at magalak ka sa ipinanganak mo at huwag kang malungkot.
Kung makakikita ka kabilang sa mga tao ng isa man at nagtanong sa iyo tungkol sa lagay ng bata ay sabihin mo sa kanya: Tunay na Ako ay nagsatungkulin sa sarili ko para sa Panginoon ko ng isang pananahimik sa pagsasalita kaya hindi ako magsasalita ngayong araw sa isa man kabilang sa mga tao."

﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾

Pagkatapos ay dumating si Maria kasama ng anak niya sa mga kalipi niya habang binubuhat ito. Nagsabi sa kanya ang mga kalipi niya habang mga nagmamasama: "O Maria, talaga ngang nagdala ka ng isang bagay na sukdulang tagapanirang-puri yayamang nagdala ka ng isang anak na walang ama!

﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾

O kawangis ni Aaron sa pagsamba (na isang lalaking maayos), ang ama mo ay hindi naging isang lalaking tagapangalunya at ang ina mo ay hindi naging isang babaing tagapangalunya at ikaw ay kabilang sa isang bahay na dalisay na kilala sa kaayusan. Kaya papaanong nagdala ka ng isang anak na walang ama?"

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾

Kaya tumuro siya sa anak niyang si Hesus - sumakanya ang pangangalaga habang ito ay nasa lampin. Nagsabi sa kanya ang mga kalipi niya habang mga nagtataka: "Papaano kami makikipag-usap sa isang paslit habang ito ay nasa lampin?"

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾

Nagsabi si Hesus - sumakanya ang pangangalaga: "Tunay na ako ay alipin ni Allāh. Nagbigay Siya sa akin ng Ebanghelyo at gumawa Siya sa akin bilang isang propeta kabilang sa mga propeta Niya.

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

Gumawa Siya sa akin bilang maraming pakinabang sa mga tao saan man ako naroon at nag-utos Siya sa akin ng pagsasagawa ng dasal at pagbibigay ng kawanggawa sa buong buhay ko.

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾

Gumawa Siya sa akin bilang isang nagpapakabuti sa ina ko. Hindi Siya gumawa sa akin bilang isang mapagmalaki laban sa pagtalima sa Kanya ni tagasuway sa Kanya.

﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾

Ang katiwasayan laban sa demonyo at mga katulong nito ay sumaakin sa araw ng panganganak sa akin, sa araw na kamatayan ko, at sa araw ng pagpabangon sa akin bilang buhay sa Araw ng Pagbangon sapagkat hindi nambulabog sa akin ang demonyo sa tatlong kalagayang nagpapapanglaw na ito.

﴿ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾

Ang nailarawang iyon sa mga katangiang iyon ay si Hesus na anak ni Maria. Ang pananalitang ito ay pagsasabi ng katotohanan hinggil sa kanya, hindi ang sinasabi ng mga naliligaw na nagdududa sa lagay niya at nagkakaiba-iba.

﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

Hindi nararapat para kay Allāh na magkaroon Siya ng alinmang anak; kabanal-banalan Siya para roon at nagpawalang-kaugnayan Siya. Kapag nagpasya Siya ng isang bagay ay makasasapat lamang sa Kanya - kaluwalhatian sa Kanya - na magsabi Siya sa bagay na iyon na mangyari at mangyayari iyon nang walang pasubali. Kaya ang sinumang ganyan, Siya ay napawawalang-kaugnayan sa anak.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾

[Nagsabi si Hesus:] "Tunay na si Allāh - kaluwalhatian sa Kanya - ay Panginoon ko at Panginoon ninyo sa kalahatan kaya magpakawagas kayo sa Kanya sa pagsamba - tanging sa Kanya. Itong nabanggit ko sa inyo ay ang landasing tuwid nagpaparating sa kaluguran ni Allāh.

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

Nagkaiba-iba ang mga nagkakaiba-iba hinggil sa pumapatungkol kay Hesus - sumakanya ang pangangalaga - kaya sila ay naging mga lapiang nagkahati-hati kabilang sa mga kababayan niya. Sumampalataya sa kanya ang iba sa kanila at nagsabi: "Siya ay isang sugo." Tumangging sumampalataya sa kanya ang mga iba pa gaya ng mga Hudyo. Nagpakalabis-labis naman kaugnay sa kanya ang mga pangkatin. Nagsabi pa ang iba sa kanila: "Siya ay si Allāh" samantalang nagsabi naman ang mga iba pa: "Siya ay anak ni Allāh." Pagkataas-taas si Allāh para roon. Kaya kapighatian ay ukol sa mga nagkakaiba-iba hinggil sa pumapatungkol sa kanya na mga saksi sa sukdulang Araw ng Pagbangon dahil sa mga masasaksihan, pagtutuos, at pagpaparusa roon.

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

Anong husay ng pagkarinig nila sa Araw na iyon at anong husay ng pagkakita nila. Nakarinig sila nang hindi nagpakinabang sa kanila ang pagdinig at nakakita sila nang hindi nagpakinabang sa kanila ang pagkakita. Subalit ang mga tagalabag sa katarungan sa buhay sa Mundo ay nasa isang pagkaligaw na maliwanag palayo sa landasing tuwid sapagkat hindi sila naghanda para sa Kabilang-buhay hanggang sa dumating ito sa kanila nang biglaan samantalang sila ay nasa paglabag nila sa katarungan.

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

Magbabala ka, O Sugo, sa mga tao ng araw ng pagsisisi kapag magsisisi ang tagagawa ng masagwa dahil sa paggawa niya ng masagwa at ang tagagawa ng maganda dahil sa hindi niya pagpaparami ng pagtalima, kapag natiklop na ang mga kalatas ng mga tao, nakatapos sa pagtutuos sa kanila, at pumunta ang bawat isa sa gawang ipinauna niya. Sila, sa buhay nilang makamundo, ay mga nalinlang dito, mga nalilibang sa pagwawalang-bahala sa Kabilang-buhay, habang sila ay hindi sumasampalataya sa Araw ng Pagbangon.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾

Tunay na Kami ay ang mananatili matapos ng pagkalipol ng mga nilikha. Magmamana Kami ng lupa at magmamana Kami ng sinumang nasa ibabaw nito dahil sa pagkalipol nila at pananatili Namin matapos nila. Naghari Kami sa kanila at gumawa Kami sa kanila ng anumang niloloob Namin. Sa Amin - tanging sa Amin - sila ibabalik sa Araw ng Pagbangon para sa pagtutuos at pagganti.

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾

Bumanggit ka, O Sugo, sa Qur'ān na ibinaba sa iyo, ng ulat kay Abraham - sumakanya ang pangangalaga. Tunay na siya noon ay lubusan sa katapatan at paniniwala sa mga tanda ni Allāh at isang propeta sa ganang kay Allāh.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾

[Banggitin] noong nagsabi siya sa ama niyang si Āzar: "O ama ko, bakit ka sumasamba sa iba pa kay Allāh, sa isang diyus-diyusang hindi nakaririnig sa panalangin mo kung dumalangin ka roon, hindi nakakikita sa pagsamba mo kung sumamba ka roon, hindi nag-aalis sa iyo ng pinsala, at hindi nagdudulot sa iyo ng pakinabang?

﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾

O ama ko, tunay na dumating sa akin ang kaalaman sa pamamagitan ng pagkasi na hindi dumating sa iyo; kaya sumunod ka sa akin, gagabay ako sa iyo sa isang daang tuwid.

﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا﴾

O ama ko, huwag kang sumamba sa demonyo sa pamamagitan ng pagtalima mo sa kanya. Tunay na ang demonyo ay laging isang tagasuway sa Napakamaawain yayamang nag-utos Siya rito ng pagpapatirapa kay Adan ngunit hindi ito nagpatirapa.

﴿يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾

O ama ko, tunay na ako ay nangangamba na dapuan ka ng isang pagdurusa mula sa Napakamaawain kung namatay ka sa kawalang-pananampalataya mo kaya ikaw ay magiging isang kasama sa kanya sa pagdurusa dahil sa pagtangkilik mo sa kanya."

﴿قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾

Nagsabi si Āzar sa anak niyang si Abraham - sumakanya ang pangangalaga: "Umaayaw ka ba sa mga anito ko na sinasamba ko, O Abraham? Talagang kung hindi ka magpipigil sa pangungutya sa mga anito ko ay talagang pupukol nga ako sa iyo ng bato. Humiwalay ka sa akin sa mahabang panahon kaya huwag kang magsalita sa akin at huwag kang makipagtagpo sa akin!"

﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾

Nagsabi si Abraham - sumakanya ang pangangalaga - sa ama niya: "Kapayapaan ay sumaiyo mula sa akin! Hindi magdudulot sa iyo ang kinasusuklaman mo mula sa akin. Hihiling ako para sa iyo ng kapatawaran at kapatnubayan mula sa Panginoon ko. Tunay na Siya - kaluwalhatian sa Kanya - ay puspos ng kabaitan sa akin.

﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾

Makikipaghiwalay ako sa inyo at makikipaghiwalay ako sa mga sinasamba ninyong sinasamba ninyo bukod pa kay Allāh. Dadalangin ako sa Panginoon ko - tanging sa Kanya - nang hindi ako nagtatambal sa Kanya ng anuman. Marahil hindi Siya magkakait sa akin kapag dumalangin ako sa Kanya para ako, sa pagdalangin sa Kanya, ay hindi maging isang malumbay."

﴿فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾

Kaya noong iniwan niya sila at iniwan niya ang mga diyos nila na sinasamba nila bukod pa kay Allāh ay tinumbasan Namin siya sa pagkawala ng mag-anak niya. Ipinagkaloob Namin para sa kanya ang anak niyang si Isaac at ipinagkaloob Namin para sa kanya ang apo niyang si Jacob. Bawat isa sa dalawang ito ay ginawa Naming propeta.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾

Nagkaloob Kami sa kanila mula sa awa Namin kasama ng pagkapropeta ng kabutihang marami. Gumawa Kami para sa kanila ng isang magandang pagbubunying nagpapatuloy sa mga dila ng mga tao.

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

Banggitin mo, O Sugo, sa Qur'ān na ibinaba sa iyo ang ulat kay Moises - sumakanya ang pangangalaga. Tunay na siya ay naging isang piniling itinangi at naging isang sugo na propeta.

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾

Tinawag si Moises ni Allāh mula sa gilid ng bundok sa kanan kaugnay sa kinaroroonan niya - sumakanya ang pangangalaga - at pinalapit siya upang makipagtapatan kung saan ipinarinig sa kanya ang salita ni Allāh.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾

Nagkaloob Kami sa kanya - mula sa awa Namin at pagbibiyaya Namin sa kanya - ng kapatid niyang si Aaron - sumakanya ang pangangalaga - bilang isang propeta bilang pagtugon sa panalangin niya nang humiling siya sa Panginoon niya niyon.

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

Banggitin mo, O Sugo, sa Qur'ān na ibinaba sa iyo ang ulat kay Ismael - sumakanya ang pangangalaga. Tunay na siya ay tapat sa pangako: hindi siya nangangako ng isang pangako malibang tinutupad niya ito, at naging isang sugo na propeta.

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾

Siya noon ay nag-uutos sa mag-anak niya ng pagpapanatili sa pagdarasal at pagbibigay ng kawanggawa at siya noon sa ganang Panginoon niya ay isang kinalulugdan.

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾

Bumanggit ka, O Sugo, sa Qur'ān na ibinaba sa iyo ng ulat kay Enoc - sumakanya ang pangangalaga. Tunay na siya noon ay lubusan sa katapatan at paniniwala sa mga tanda ni Allāh at siya noon ay isang propeta kabilang sa mga propeta ni Allāh.

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾

Nag-angat Kami sa reputasyon niya dahil sa ibinigay Namin sa kanya na pagkapropeta kaya siya noon ay mataas ang kalagayan.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩﴾

Ang mga nabanggit na iyon sa kabanatang ito sa pagsisimula kay Zacarias at pagwawakas kay Enoc - sumakanilang dalawa ang pangangalaga - ay ang mga nagbibiyaya si Allāh sa kanila ng pagkapropeta kabilang sa mga anak ni Adan - sumakanya ang pangangalaga - kabilang sa mga anak ng mga dinala Namin sa daong kasama ni Noe - sumakanya ang pangangalaga - kabilang sa mga anak ni Abraham at mga anak ni Jacob - sumakanilang dalawa ang pangangalaga, at kabilang sa itinuon Namin sa kapatnubayan tungo sa Islām, pinili Namin, at hinirang Namin bilang mga propeta. Sila noon, kapag nakarinig sa mga tanda ni Allāh, ay nagpapatirapa kay Allāh habang mga umiiyak dala ng takot sa Kanya.

﴿۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

Ngunit may dumating, noong matapos ng mga propetang hinirang na ito, na mga tagasunod ng kasagwaan at pagkaligaw. Sinayang nila ang pagdarasal sapagkat hindi sila nagsagawa nito ayon sa hinihiling na paraan at nagsagawa sila ng mga ninanasa ng mga sarili nila na mga pagsuway gaya ng pangangalunya kaya mahaharap sila sa isang kasamaan sa Impiyerno at isang kabiguan,

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾

maliban sa sinumang nagbalik-loob mula sa pagkukulang niya at pagpapabaya niya, sumampalataya kay Allāh, at gumawa ng gawang maayos sapagkat ang mga nailarawang iyon sa mga katangiang ito ay papasok sa Paraiso at hindi sila babawasan ng anuman mula sa mga pabuya sa mga gawa nila kahit kaunti man.

﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾

[Iyon] ang mga hardin ng pananatili at pagtigil na ipinangako ng Napakamaawain sa mga lingkod Niyang mga maayos sa Lingid, na magpapasok Siya sa kanila sa mga iyon, gayong sila ay hindi nakakita sa mga iyon ngunit sumampalataya sila sa mga iyon sapagkat ang pangako ni Allāh ng paraiso - kahit pa man lingid sa pandama - ay darating nang walang pasubali.

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

Hindi sila makaririnig doon ng pag-uusisa ni pananalitang mahalay, bagkus makaririnig sila ng pagbati ng iba sa kanila sa iba pa at ng pagbati ng mga anghel sa kanila. Pupunta sa kanila ang ninanasa nilang pagkain doon sa umaga at hapon.

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾

Itong Paraisong nailarawan sa mga katangiang ito ay ang ipamamana Namin sa kabilang sa mga lingkod Namin na naging tagasunod sa mga ipinag-uutos at tagaiwas sa mga sinasaway.

﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾

Sabihin mo, O Gabriel, kay Muḥammad - ang pagpapala at ang pangangalaga ay sumakanya: "Tunay na ang mga anghel ay hindi nagbababaan ayon sa pagkukusa ng mga sarili nila; nagbababaan lamang sila ayon sa utos ni Allāh. Kay Allāh ang kahaharapin natin na nauukol sa Kabilang-buhay, ang maiiwan natin na nauukol sa Mundo, at ang anumang nasa pagitan ng Mundo at Kabilang-buhay. Laging ang Panginoon mo, O Sugo, ay hindi lumilimot kahit sa maliit na bagay

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

Ang Tagapaglikha ng mga langit, ang Tagapaglikha ng lupa, ang May-ari ng mga ito, ang Tagapangasiwa ng mga ito, ang Tagapalikha ng anumang nasa pagitan ng mga ito, ang Tagapagmay-ari ng mga ito, at ang Tagapangasiwa ng mga ito, kaya sumamba ka sa Kanya - tanging sa Kanya - sapagkat Siya ang karapat-dapat sa pagsamba at magpakatatag ka sa pagsamba sa Kanya sapagkat wala Siyang katulad ni katapat na nakikihati sa Kanya sa pagsamba.

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾

Magsasabi ang tagatangging sumampalatayang nagkakaila sa pagkabuhay bilang pangungutya: "Kapag namatay ba ako, tunay na ako ay ilalabas na buhay mula sa libingan ko sa ikalawang buhay? Tunay na ito ay talagang imposible."

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾

Hindi ba inaalaala ng tagapagkailang ito sa pagkabuhay na Kami ay lumikha sa kanya noong una samantalang siya noon ay hindi isang bagay? Nagpapatnubay sa pamamagitan ng unang paglikha sa ikalawang paglikha gayong ang ikalawang paglikha ay higit na madali at higit na magaan.

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾

Kaya sumpa man sa Panginoon mo, O Sugo, talagang magpapalabas nga Kami sa kanila mula sa mga libingan nila patungo sa Tipunan, na mga sasamahan ng mga demonyo nilang nagpaligaw sa kanila. Pagkatapos ay talagang magdadala nga Kami sa kanila sa mga pintuan ng Impiyerno bilang mga aba na mga nakaluhod sa mga tuhod nila.

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا﴾

Pagkatapos ay talagang hahatak nga Kami nang may lakas at karahasan mula sa bawat pangkatin kabilang sa mga pangkatin ng pagkaligaw sa pinakamatindi sa kanila sa pagsuway. Sila ay ang mga pinuno nila.

﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾

Pagkatapos ay talagang Kami ay higit na nakaaalam sa mga higit na karapat-dapat doon sa pagpasok sa Apoy at pagdanas sa init niyon at pasakit doon.

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾

Walang kabilang sa inyo, O mga tao, na isa man malibang tatawid sa ibabaw ng landasing itinukod sa ibabaw ng Impiyerno. Ang pagtawid na ito ay isang pagtatadhanang pinagtibay na itinadhana ni Allāh kaya walang makapagtutulak sa itinadhana Niya.

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾

Pagkatapos matapos ng pagtawid na ito sa landasin ay magliligtas Kami sa mga nangilag magkasala sa Panginoon nila dahil sa pagsunod nila sa mga ipinag-utos Niya at pag-iwas sa mga sinaway Niya, at mag-iiwan Kami sa mga tagalabag sa katarungan na mga nakaluhod sa mga tuhod nila, na hindi nakakakaya ang pagtakas mula roon.

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾

Kapag binibigkas sa mga tao ang mga tanda Naming ibinaba sa Sugo Namin nang maliliwanag ay nagsasabi ang mga tagatangging sumampalataya sa mga mananampalataya: "Alin sa dalawang pangkat natin ang higit na mabuti sa paninirahan at tahanan at higit na maganda sa pagtitipon at tagpuan: ang pangkat namin o ang pangkat ninyo?"

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا﴾

Anong dami ang mga kalipunang ipinahamak Namin bago nitong mga tagatangging sumampalataya na nagmamayabang ng taglay nilang kahigitang materyal. [Ang kalipunang] iyon ay higit na mahusay kaysa sa kanila sa mga yaman at higit na mahusay sa panlabas na anyo dahil sa kamahalan ng mga kasuutan nila at pagtatamasa ng karangyaan ng mga katawan nila.

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾

Sabihin mo, O Sugo: "Ang mga nabubulabog sa pagkaligaw nila ay magpapalugit sa kanila ang Napakamaawain hanggang sa madagdagan sila ng pagkaligaw hanggang sa kapag napagmasdan na nila ang ipinangangako sa kanila noon na pagdurusang minadali sa Mundo o ipinagpaliban sa Araw ng Pagbangon ay malalaman nila sa sandaling iyon kung sino ang higit na masama sa katayuan at ang higit na kaunti sa tagapag-adya: kung ito ba ay ang pangkat nila o ang pangkat ng mga mananampalataya?"

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾

Katapat ng pagpapalugit para sa mga iyon upang madagdagan sila ng pagkaligaw, nagdaragdag si Allāh sa mga napatnubayan ng pananampalataya at pagtalima. Ang mga gawang maayos na nagpapahantong sa kaligayahang mananatili ay higit na kapaki-pakinabang sa ganang Panginoon mo, O Sugo, sa ganti at higit na mabuti sa kahihinatnan.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾

Nakita mo ba, O Sugo, ang tumangging sumampalataya sa mga katwiran Namin, nagkaila sa banta Namin, at nagsabi: "Kung mamamatay ako at bubuhayin ako ay talagang bibigyan nga ako ng maraming yaman at mga anak."

﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا﴾

Nalaman ba niya ang Lingid kaya nagsabi siya ng sinabi niya ayon sa patunay? O gumawa siya sa Panginoon niya ng isang tipan na talagang papapasukin nga siya sa Paraiso at bibigyan nga siya ng yaman at mga anak?

﴿كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾

Ang usapin ay hindi gaya ng inaakala niya! Magsusulat Kami sa sinasabi niya at ginagawa niya, at magdaragdag Kami sa kanya ng pagdurusa sa ibabaw ng pagdurusa niya dahil sa pag-aangkin niya ng kabulaanan.

﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾

Magmamana Kami sa kanya ng naiwan niyang yaman at anak matapos ng pagpahamak Namin sa kanya. Pupunta siya sa Amin sa Araw ng Pagbangon nang bukod-tangi, na inalis sa kanya ang anumang dating tinatamasa niyang yaman at reputasyon.

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾

Gumawa ang mga tagapagtambal para sa kanila ng mga sinasamba bukod pa kay Allāh upang mangyaring mayroon silang tagapagtaguyod at tagatulong na mag-aadya sa kanila.

﴿كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾

Ang usapin ay hindi gaya ng inaakala nila sapagkat ang mga sinasambang ito na sinasamba nila bukod pa kay Allāh ay magtatatwa sa pagsamba ng mga tagapagtambal sa mga ito sa Araw ng Pagkabuhay, magpapawalang-kaugnayan sa kanila, at magiging mga kaaway sa kanila.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾

Hindi mo ba nakita, O Sugo, na Kami ay nagpadala sa mga demonyo at nagpangibabaw sa mga tagatangging sumampalataya, na nagbubuyo sa kanila sa paggawa ng mga pagsuway at pagbalakid sa Islām sa isang pagbubuyo?

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا﴾

Kaya huwag kang magmabilis, O Sugo, sa paghiling kay Allāh na madaliin Niya ang kapahamakan nila. Binibilang lamang ang mga buhay nila sa isang pagbilang hanggang sa kapag nagwakas ang oras ng pagpapalugit sa kanila ay magpaparusa sa kanila ng naging karapat-dapat sa kanila.

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا﴾

Banggitin mo, O Sugo, ang Araw na titipunin ang mga tagapangilag sa pagkakasala sa Panginoon nila sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos Niya at pag-iwas sa mga sinasaway Niya patungo sa Panginoon nila sa isang delegasyon bilang mga pinararangalan at mga iginagalang.

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾

Maghahatid Kami sa mga salarin sa Impiyerno bilang mga uhaw.

﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا﴾

Hindi makapagdudulot itong mga tagatangging sumampalataya ng Pamamagitan sa iba sa kanila maliban sa sinumang gumawa kay Allāh sa Mundo ng isang tipan ng pagsampalataya sa Kanya at sa mga sugo Niya.

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا﴾

Nagsabi ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, at ang iba sa mga tagapagtambal: "Gumawa ang Napakamaawain ng anak."

﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾

Talaga ngang nakagawa kayo, O mga tagapagsabi nito, ng isang bagay na mabigat.

﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾

Halos ang mga langit ay nagkakabiyak-biyak dahil sa nakasasamang sabing ito, halos ang lupa ay nagkalamat-lamat, at halos ang mga bundok ay bumagsak na naguho.

﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا﴾

Lahat ng iyon ay dahil nag-ugnay sila para sa Napakamaawain ng anak. Pagkataas-taas Siya para roon ayon sa kataasang malaki.

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾

Hindi nagiging matuwid na gumawa ang Napakamaawain ng anak dahil sa pagkakawalang-kaugnayan Niya roon.

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا﴾

Walang [magagawa] ang bawat sinumang nasa mga langit kabilang sa mga anghel at [nasa lupa] kabilang sa tao at jinn kundi pupunta sa Panginoon niya sa Araw ng Pagbangon bilang isang tagapagpasakop.

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾

Talaga ngang nakasaklaw Siya sa kanila sa kaalaman at bumilang Siya sa kanila sa isang pagbilang kaya walang naikukubli sa Kanya mula sa kanila na anuman.

﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾

Bawat isa sa kanila ay pupunta sa Kanya sa Araw ng Pagbangon nang namumukod-tangi na walang tagapag-adya ni yaman.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾

Tunay na ang mga sumampalataya kay Allāh at gumawa ng mga gawang maayos na kinalulugdan sa ganang kay Allāh ay magtatalaga Siya para sa kanila ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagkaibig Niya sa kanila at pagpapaibig sa kanila sa mga lingkod Niya.

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾

Kaya nagpadali lamang Kami ng Qur'ān na ito sa pamamagitan ng pagpababa nito sa wika mo, O Sugo, upang magbalita ka nito ng nakatutuwa sa mga tagapangilag sa pagkakasala na sumusunod sa mga ipinag-uutos Ko at umiiwas sa mga sinasaway Ko, at magpangamba ka nito sa mga taong matitindi sa alitan at pagmamalaki laban sa pagpapasailalim sa katotohanan.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾

Anong dami ang mga kalipunang ipinahamak Namin noong bago pa ng mga kababayan mo! Nakadarama ka ba ngayong araw sa isa sa mga kalipunang iyon? Nakaririnig ka ba sa kanila ng isang tinig na kubli? Ang dumapo sa kanila ay maaaring dumapo sa iba pa sa kanila kapag nagpahintulot si Allāh.

الترجمات والتفاسير لهذه السورة: