الغاشية

تفسير سورة الغاشية

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

Italiano

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾

Ti è giunto, o Messaggero, il racconto del Giorno della Resurrezione, che travolgerà la gente con i suoi orrori?!

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾

Nel Giorno del Giudizio, le persone saranno infelici o felici. I volti degli infelici saranno umiliati e sottomessi,

﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾

stanchi, legati dalle catene con le quali verranno trascinati, si sentiranno la gola stringere per la grande sete e il terribile calore.

﴿تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾

Questi volti entreranno nel fuoco ardente e soffriranno il suo ardore.

﴿تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ﴾

Verranno abbeverati con una fonte d'acqua caldissima,

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾

Non avranno altro cibo di cui nutrirsi che il cibo più infimo e peggiore, da una pianta dall'odore chiamata Shubruǭ che, quando si secca, diventa velenosa.

﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾

che non ingrassa, quando lo si mangia, né sazia.

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ﴾

E i volti felici, in quel giorno, otterranno le grazie dell'allegria e della gioia, tale la beatitudine che avranno trovato.

﴿لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾

in seguito alle buone azioni che hanno compiuto in vita, compiaciuti del fatto che la ricompensa delle loro azioni sia stata preservata e moltiplicata,

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾

in un Paradiso elevato, prestigioso;

﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً﴾

non si potranno ascoltare, in quel Paradiso, parole false e vane, figurarsi parole proibite!

﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾

In questo Paradiso vi saranno fonti d'acqua corrente che faranno zampillare e condurranno dove vogliono;

﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾

vi saranno giacigli elevati,

﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾

e coppe disposte pronte per essere utilizzate,

﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾

e vi saranno cuscini disposti in modo serrato,

﴿وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾

e vi saranno tappeti stesi ovunque.

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾

Non osservano e non riflettono su come Allāh ha creato i cammelli, asservendoli ai figli di Ǣdem?!

﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾

E non osservano come Allāh ha sollevato il cielo, rendendolo un robusto tetto che li sovrasta senza cadere su di loro?!

﴿وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾

E non osservano come Allāh ha eretto le montagne e come le ha fissate sulla terra, in modo che non vacilli con le persone?!

﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾

E non osservano come ha esteso la terra e l'ha preparata affinché la gente vi dimori?!

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾

Predica a costoro, o Messaggero, e mettili in guardia dalla punizione di Allāh; in verità, tu sei un ammonitore e non ti viene richiesto altro che ammonirli, mentre guidarli alla fede spetta ad Allāh solo.

﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾

Non hai alcuna autorità su di loro e non puoi costringerli alla fede.

﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ﴾

Colui che rifiuta la fede e rinnega Allāh e il Suo Messaggero,

﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾

verrà punito da Allāh, nel Giorno della Resurrezione, e verrà introdotto nell'Inferno e vi resterà per sempre.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾

In verità, il loro ritorno sarà solo presso di Noi, dopo la loro morte,

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾

Dopodiché, in verità, solo Noi faremo il rendiconto delle loro azioni, e fare questo non spetta a te né a nessun altro.

الترجمات والتفاسير لهذه السورة: